Krško

Krško, 19. april – 19. maj (spremljevalni program)

Človek in kozmos: utrinki iz zgodovine astronomije z dopolnjujočimi leposlovnimi izseki

V parku pred knjižnico smo postavili razstavo, ki prikazuje pomembnejše utrinke iz zgodovine astronomije na Zahodu, katero smo popestrili in dopolnili z literarnimi izseki na temo človekovega položaja v kozmosu.

Razstava je dopolnilo k predavanju Valvasor kot tehnik in astronom, ki ga bo 23. aprila zvečer izvedel dr. Stanislav Južnič.

Kje: Park pred knjižnico, Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško

Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško

Krško, 23. april, 10.00

Knjižni bazar

Izmenjava knjig in podarjanje cveta.

Kje: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško

Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško

Krško, 23. april, 17.00

Pravljično-ustvarjalna urica

Valvasorjeva knjižnica Krško si je za temo letošnjega praznika knjige izbrala astronomijo, ki bo tudi vodilna nit ustvarjalnice.

Kje: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško

Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško

Krško, 23. april, 19.00

Valvasor kot tehnik in astronom

Janez Vajkard Valvasor je bil velik ljubitelj knjig, ne le izdajatelj, tudi zbiralec. Bil pa je prav tako, poleg vsega ostalega, tehnik in astronom. V tej luči ga bo na predavanju predstavil dr. Stanislav Južnič, doktor zgodovine znanosti.

Kje: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško

Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško

Krško, 23. april, 8.00 – 20.00 Akcije (prilagojeni odpiralni časi, prodajne akcije knjig …)

Brezplačni vpis novih članov

Vsi, ki še niso člani Valvasorjeve knjižnice Krško, se lahko na ta dan brezplačno vpišete v knjižnico - podarjena enoletna članarina.

Kje: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško, Cesta 4. julija 59, 8270 Krško in  Izposojevališče Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na Krki

Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško