Noč knjige je projekt, ki ga navdihuje vizija horizontalnega in vertikalnega povezovanja v celotni družbi  tako na lokalni (Slovenija), regionalni (Srednja in Jugovzhodna Evropa) kot tudi na globalni ravni (Zemlja).
Stremi k preseganju vzorcev ekonomije, kakor jo poznamo danes. Entuziastično, a zato nič manj resno in zavzeto delovanje je zato ena njegovih osnovnih odlik.

Kljub temu pa so z vzpostavitvijo tako obsežnega projekta povezana tudi sredstva, ki omogočajo pokrivanje tistih stroškov, ki so neogibni za njegovo uspešno izvedbo. V letu nastanka projekta v Sloveniji (2014) sta najnujnejše splošne stroške projekta pretežno nosila Založba Sanje in Društvo Festival Sanje. V letu 2015 smo organizatorji pridobili podporo Slovenske komisije za Unesco v višini 1.500 EUR ter podporo Javne agencije za knjigo v višini 5.000 EUR. Pridobljena sredstva bodo zadoščala za pokritje stroškov produkcije spletne strani in redakcije ter kritje dela stroškov produkcije kataloga, plakatov in mobilne aplikacije. Precejšen del stroškov ostaja nepokrit, in ker si organizatorji v časih vsesplošnega varčevanja in krize v knjižnem sektorju stežka privoščimo pokrivanje teh stroškov, smo se odločili, da se pri premagovanju te ovire obrnemo tudi na vas, ki vam je Noč knjige pri srcu.

Eden izmed osrednjih nosilcev projekta, Društvo Festival Sanje, je pred nedavnim odprlo račun, na katerem sprejema donacije za Noč knjige.

Podporo lahko izvedete z nakazilom na račun ali preko Paypal sistema, ki omogoča tudi varno plačevanje s karticami.
Prispevek lahko izpeljete z nakazilom na TRR društva Festival Sanje: SI56 0201 0025 6654 012.

Uradni naziv društva Festival Sanje:
ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO KULTURE TER IZVAJANJE KULTURNIH DOGODKOV, FESTIVAL SANJE, LESKOŠKOVA CESTA 12, Ljubljana

Opredelite namen plačila: NOČ KNJIGE.

Podporo lahko izpeljete tudi prek sistema Paypal  sledite spodnji povezavi:
Za podporo se vam iskreno zahvaljujemo!

O prejetih sredstvih in njihovi porabi bomo javno poročali.

 

Kontakt

Festival Sanje: E festival@sanje.si | I http://festival.sanje.si | T 041.707.970 (Rok Zavrtanik)

Noč knjige: E: nocknjige@gmail.com | TW: @NocKnjige | FB: Noč knjige – Slovenija