Novi Sad

Novi Sad, 12. april, 18.00 (spremljevalni program)

... pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh

Ob 100-letnici izdaje knjige Josipa Vandota o Kekcu bodo najmlajši učenci brali slikanice, reševali naloge, igrali vloge Kekca, Rožleta, Mojce ... in si ogledali film.

Kje: DS Kredarica Novi Sad, Trg Slobode 3, 2. nadstropje

Prireditelj: Dop. pouk slovenščine, Trg Slobode 3, Novi Sad

Novi Sad, 9. april, 16.30 (spremljevalni program)

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava

Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika ogled kratkega dokum. filma o Vodniku in reševanje Mega kviza o tem razsvetljencu – priprava za sodelovanje na literarnem natečaju DS Keradrica Novi Sad

Kje: DS Kredarica Novi Sad, Trg Slobode 3, 2. nadstropje

Prireditelj: Dop, pouk slovenščine, Trg Slobode 3,21102 Novi Sad, Srbija