Zreče

Zreče, 23. april, 12.10

Mladi berejo

Dijaki bodo javno brali iz odlomke iz knjižnih novosti in iz knjig, ki jih trenutno berejo.

Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Prireditelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Občina Zreče, Tattenbachova ulica 2 a, 3210 Slovenske Konjice

Zreče, 23. april, 18.00

Noč branja

Z dijaki bomo se bomo znova pozno v noč družili in ustvarjali ob knjigi.

Kje: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče

Prireditelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Tattenbacova ulica 2 a, 3210 Slovenske Konjice

Zreče, 24. april, 10.00 (spremljevalni program)

Knjiga in njeno mesto med nami

Na okrogli mizi Knjiga in njeno mesto med nami bomo predstavili uspešne bralne aktivnosti v vrtcih, šolah in drugih institucijah ter v podjetjih. Potem bomo v razpravi iskali skupne poti za dvig bralne kulture.

Kje: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Občina Zreče, Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče

Prireditelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče